Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu wezstrone.pl

1.Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO i skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.dobrepiksele.eu. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.

2. Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest WEBDEV, NIP: 7842259305, REGON: 301658873, Tel: 48 795 946 445, E-mail: info@dobrepiksele.eu

3.Cel zbierania danych osobowych

Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT oraz formularz bezpłatnej wyceny w zakładce CENNIK STRON przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. Dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie, prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług, przygotowania oferty, podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie oferowanych przez na usług, obsługi strony internetowej, wystawienia faktury za wykonaną usługę oraz do realizacji ciążących obowiązków prawnych (np. rozliczenia podatkowe, księgowość). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, udostępniane, sprzedawane, użyczane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • H88 S.A., Roosevelta 22, 60-829 Poznań– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • Biuro Rachunkowe ifirma.pl, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach dokumentujących zakup usług.
  • Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu korzystania z usług pocztowych i kurierskich w zakresie niezbędnym do doręczania faktur w formie papierowej oraz umów.
4. Prawa internauty

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu następujące prawo:
– prawo do wycofania się z wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
– prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami lub otrzymać odpowiedź na złożone zapytanie.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do cofnięcia wyrażonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli w związku z wykonaną przez nas usługą, wystawiamy Pani/Panu fakturę VAT, to w tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie wystawione przez nas faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej ifirma.pl, w związku z czym Państwa dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi.

6 Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, dlatego nasza strona www.dobrepiksele.eu posiada zweryfikowany bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz formularzu bezpłatnej wyceny traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Narzędzia analityczne

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Matomo, które zbierają anonimowe informacje na temat Pani/Pana odwiedzin strony www.dobrepiksele.eu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, jakie podstony przeglądają, ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, do jakich realizacji przechodzą. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dotyczące usługi Matomo. Gromadzone informacje dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Dobre Piksele w celu optymalizacji działań. Użytkownik strony www.dobrepiksele.eu w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.